Voor organisatoren

Regelgeving en voorwaarden voor deelnemende concertorganisatoren.
Onderstaande tekst is een schematische voorstelling en is geenszins juridisch bindend. Links naar de officiële verwoording van de voorwaarden, rechten en plichten van de betrokken partijen evenals de modelcontracten en ons logo voor drukwerk kan je hierbeneden downloaden.

Betrokken partijen en benaming:

Capilla Flamenca VZW (hierna CF genoemd) is organiserende instantie van het project Gotiek Verklankt. Ze stelde een portfolio aan ensembles samen (hierna artiest genoemd) die voldoen aan de artistieke en leeftijdsvoorwaarden van het project, zoals geformuleerd door het Bestuursorgaan, in navolging van de wensen van Dirk Snellings en het profiel van de organisatie volgend.

Belgische concertorganisatoren (hierna organisator genoemd) kunnen, mits ze voldoen aan de hieronder beschreven voorwaarden, aanspraak maken op een terugbetaling van 50% van de uitkoopsom van de ensembles die aan het project gekoppeld zijn. Voor concertorganisatoren gevestigd in andere Europese landen geldt een terugbetaling van 40%.

Website: De lijst van ensembles die betrokken zijn in het project en hun aangeboden programma’s is te vinden op www.gotiekverklankt.be . Deze lijst is per 1 oktober 2022 volledig.

Voorwaarden:

– De organisator heeft geen lopende traditie rond het programmeren van artiesten of ensembles met polyfoon repertoire 1400-1600. We beschouwen het boeken van gevarieerde concertprogramma’s met een aandeel polyfonie niet als ‘polyfoon repertoire’ en het boeken van een éénmalig polyfoon programma niet als een lopende traditie.

– De organisator is een rechtspersoon en is gevestigd in een Europees land. CF voorziet alle documentatie in het Nederlands en de overeenkomst in het Nederlands.

– De organisator kan een verleden van georganiseerde concerten of voorstellingen aantonen.

– De organisator verklaart op eer met het oog op een succesdossier niet structureel samen te werken met een andere organisatie die niet voldoet aan deze voorwaarden.

– De organisator heeft een bij voorkeur historische concertlocatie ter beschikking, die voldoet aan redelijke normen betreffende welzijn en comfort. Concerten worden in geen geval in een polyvalente ruimte geprogrammeerd.

– De organisator stelt het welzijn van de artiest voorop en stelt een persoon ter beschikking van het ensemble tijdens repetitie en concert.

– De projectduur is september 2023 t.e.m. december 2024. De organisator kan maximaal tweemaal, gespreid over de projectduur, gebruik maken van de terugbetalingsregeling van CF.

– De organisator vermeldt behalve het CF logo eveneens dat het betreffende concert financiële steun geniet van het Fonds Dirk Snellings.

Werkwijze:

– De organisator neemt ten laatste twee maanden voor het beoogde concert contact op met CF en biedt bewijsvoering van het voldoen aan bovenstaande voorwaarden aan.

– CF evalueert het dossier en koppelt terug. Mogelijks word extra documentatie aangevraagd door CF.

– Na positief evaluatie van de organisator door CF, bezorgt de artiest een door CF aangeleverde modelconcertovereenkomst aan de organisator. Deze wordt ondertekend door beide partijen.

– Het concert wordt gespeeld. In principe is één bestuurslid van CF aanwezig.

– De artiest bezorgt één of meerdere facturen of schuldvorderingen, volgens de eerder opgemaakte overeenkomst, aan de organisator.

– De organisator gaat over tot betaling van de artiest. Deze laatste meldt de betalingsdatum aan CF.

– CF zal – tenzij er zich redelijke opschortende onregelmatigheden hebben voorgedaan – binnen de veertien dagen na betaling van de artiest overgaan tot betaling van het afgesproken percentage van 50% van de uitkoopsom aan de organisator.

Officiële documenten en downloads

Regelgeving Gotiek Verklankt – Nederlands

Modelcontract Gotiek Verklankt – Nederlands

Regulations Gotiek Verklankt – Engels

Logo’s voor drukwerk

Deze website gebruikt cookies. Door verder te gaan accepteer je de gebruiksvoorwaarden. Capilla Flamenca VZW verzamelt geen gegevens en bezorgt in geen geval informatie aan derden.  Meer info